Artur Dziechciarz

windykator.online

Dłużnik:

Artur Dziechciarz

Miejscowość: Kraśnik

Termin powstania zadłużenia: 01.16.2012

Kwota zadłużenia (dług):

75 160,00 zł

Oferowana za: 75 160,00 zł