URSZULA WIESŁAW KUBOSZEK

windykator.online

Dłużnik:

URSZULA WIESŁAW KUBOSZEK

Miejscowość: Mnich

Termin powstania zadłużenia: 06.08.2020

Kwota zadłużenia (dług):

202 950,00 zł

Oferowana za: 202 950,00 zł