ZUCHOWSKI-AUTO-DAWID-ZUCHOWSKI

windykator.online

Dłużnik:

ZUCHOWSKI-AUTO-DAWID-ZUCHOWSKI

Miejscowość: Lipno

Termin powstania zadłużenia: 03.12.2020

Kwota zadłużenia (dług):

17 220,00 zł

Oferowana za: 17 220,00 zł