Artur Dziechciarz

windykator.online

Dłużnik:

Artur Dziechciarz

Miejscowość: Kraśnik

Termin powstania zadłużenia: 06.20.2012

Kwota zadłużenia (dług):

25 554,99 zł

Oferowana za: 25 554,99 zł