Artur Dziechciarz

windykator.online

Dłużnik:

Artur Dziechciarz

Miejscowość: Kraśnik

Termin powstania zadłużenia: 06.20.2012

Kwota zadłużenia (dług):

36 054,49 zł

Oferowana za: 36 054,49 zł