Plant Maszyny sp. z o.o

windykator.online

Dłużnik:

Plant Maszyny sp. z o.o

Miejscowość: Bonin 12

Termin powstania zadłużenia: 12.13.2019

Kwota zadłużenia (dług):

94 081,52 zł

Oferowana za: 94 081,52 zł