PLANT MASZYNY I CZĘŚCI sp. z o.o.

windykator.online

Dłużnik:

PLANT MASZYNY I CZĘŚCI sp. z o.o.

Miejscowość: Bonin

Termin powstania zadłużenia: 01.03.2018

Kwota zadłużenia (dług):

1 033 958,41 zł

Oferowana za: 1 033 958,41 zł