Piotr Sawicki

windykator.online

Dłużnik:

Piotr Sawicki

Miejscowość: Lublin

Termin powstania zadłużenia: 05.18.2018

Kwota zadłużenia (dług):

18 000,00 zł

Oferowana za: 18 000,00 zł