MIKROKASA S A

windykator.online

Dłużnik:

MIKROKASA S A

Miejscowość: GDYNIA

Termin powstania zadłużenia: 10.12.2020

Kwota zadłużenia (dług):

500 000,00 zł

Oferowana za: 500 000,00 zł