DEKOR Publidecor Sp.z o.o

windykator.online

Dłużnik:

DEKOR Publidecor Sp.z o.o

Miejscowość: Chrośla

Termin powstania zadłużenia: 04.15.2019

Kwota zadłużenia (dług):

500 000,00 zł

Oferowana za: 500 000,00 zł